GPS prijemnik točnog vremena ELAK EGPS302

GPS prijemnik točnog vremena. Vremenska točnost 100ns RMS. Stupanj zaštite IP66. Stupanj zaštite od požara UL94-HB. RS485 protokol. Ulazni napon 5-30 VDC. Spajanje na matični sat ili na digitalni sat.
Proizvođač: ELAK
SKU: EGPS302

PDF Preuzimanje brošure


EGPS302 omogućava primanje signala točnog vremena.
Svaki EGP302 namijenjen je za spajanje s ELAK proizvodima koji
služe za prikaz točnog vremena.

EGPS302 izveden je u ABS tamnosivoj plastici stupnja zaštite IP66 i
stupnju otpornosti na požar UL94-HB.

EGPS302 prijemnik točnog vremena mora biti postavljen tako
da u rasponu od 110° iznad gornjeg poklopca nema nikakvih
objekata koji bi mogli ometati primanje signala. EGPS302 može
se povezati s uređajem putem UTP kabela do maksimalne duljine od
EGPS302 radi na RS485 protokolu i naponu od 5-30 VDC i pruža
vremensku točnost od 100ns RMS.

Dostupna izvedba EGPS-a je:

- Zidna montaža

EGPS302 je komunikacijski kompatibilan s cijelokupnom ELAK
satnom mrežom.

Namjena EGPS302 je za sinkronizaciju točnog vremena
svih uređaja koji su u namjeni prikazivanja podataka o vremenu.


EGPS302 se isporučuje s komunikacijskim kabelom duljine
5 metara pripremljenog za spajanje na uređaj. Ostale duljine
kabela se isporučuju po zahtjevu.

Oznake proizvoda