KNX

Što je to KNX ?

KNX je otvoreni standard ( javno dostupan ) po Europskoj Normi EN50090 - Home and Building Electronic Systems open communications - otvorena komunikacija za kuće i zgrade. Podrazumijeva bilo kakvu kombinaciju elektroničkih uređaja povezanih digitalnom komunikacijom sa svrhom uspostavljanja automatske, de-centralizirane i distribuirane kontrole procesa, kao što je : upravljanje rasvjetom, grijanjem, hlađenjem, ventilacijom, tehničkom zaštitom ( protuprovala, videonadzor, vatrodojava ), žaluzinama, zavjesama, roletama, energijom, i još mnogo toga.

U praksi to znači da razni proizvođači mogu proizvoditi međusobno kompatibilne uređaje, a obuka za programiranje je raspoloživa svima, uz neka osnovna ulaganja u obuku i programe.

Usporedba klasične i "KNX elektroinstalacije"

Kod klasične instalacije, gdje npr. prekidač ili tipkalo upravlja lampom ili nekim drugim uređajem, nakon što se instalacija izvede i oprema priključi, za izmjenu funkcionalnosti je potrebno ponovno demontirati opremu, radi izmjene na spojevima ili pak postavljati dodatne kabele i slično.

Kod KNX elektroinstalacije, funkcionalnost je potpuno podesiva - programabilna. Primjer :

U prostoriji imamo 4 tipkala koja služe za upravljanje sa 4 rasvjetna tijela.

Sa KNX opremom možemo proizvoljno podesiti koje tipkalo i na koji način da upravlja sa kojim rasvjetnim tijelom.

Možemo podesiti da prva tipka pali sve lampe, druga tipka gasi sve lampe, treća tipka pali dvije, itd...

KNX sustav možemo proširiti dodatnim upravljačkim sučeljima ili integrirati sa drugim sustavima, putem raznih namjenskih uređaja.

Naša djelatnost

  • projektiranje i savjetovanje pri projektiranju
  • dobava, montaža, spajanje i konfiguracija opreme
  • integracija sa drugim sustavima
  • održavanje