Kontrola prolaza i evidencija radnog vremena

Kontrola prolaza, odnosno evidencija radnog vremena, vrši se putem identifikacije korisnika na pristupnim terminalima. Identifikacija se primarno izvodi putem beskontaktnih RFID (engl. Radio-frequency Identification) kartica, a ovisno o vrsti terminala moguće je koristiti i identifikaciju putem PIN-a (šifra koja se unosi putem tipkovnice na terminalu), ili biometrijsku identifikaciju putem otiska prsta ili skeniranja dlana ruke.

Podaci sa svih terminala se putem računalne mreže proslijeđuju prema centralnoj poslužiteljskoj aplikaciji (serveru). Aplikacija pohranjuje podatke u računalnoj bazi podataka, a korisnicima putem web sučelja omogućuje administriranje podataka o djelatnicima, pregled podataka o kontroli prolaza i radnog vremena, generiranje izvještaja i sl.