Telekomunikacije

Savjetujemo pri projektiranju, projektiramo, izrađujemo i opremamo telekomunikacijsku infrastrukturu i opremu objekata razne namjene.

- pasivna telekomunikacijska infrastruktura, bakrena i optička: kabeli, utičnice, prespojni paneli, optika, komunikacijski ormari

- aktivna mrežna oprema: telefonske centrale i telefoni, mrežni preklopnici, usmjerivači, Wi-Fi pristupne točke

Tags

Telefonija * Telefonska Centrala * Telefoni * Wi-Fi * LAN * WAN * Switch * Hotspot * Access Point * Komunikacijski ormar * Rack 19" * Patch panel * Prespojni panel * Fiber * Fiber optic * Održavanje telefonske centrale *