Matični satovi

EED ELAK Ethernet Discoverer


Matični sat je elektronički uređaj koji zahvaljujući preciznom internom satu čuva podatak o točnom vremenu, a po potrebi ga može ažurirati putem vanjskog izvora kao što je GPS (prijem signala s GPS satelita), NTP (prijem podatka o točnom vremenu putem računalne mreže - Network Time Protocol) ili DCF (prijem radijskog signala sa podatkom o točnom vremenu).

Osnovna funkcija mu je upravljanje mehanizmima sporednih analognih satova u sklopu satnog sustava, a može proslijediti informaciju o točnom vremenu i prema digitalnim satovima koji su dio sustava.

Matični sat ima i funkciju programatora - upravljanje funkcija na bazi vremena, poput rasporeda zvonjave u školama ili upravljanje rasvjetom te drugim elektroničkim sustavima.

Matični sat sadrži jedan ili više impulsnih izlaza (24 V DC) za pogon sporednih mehanizama analognih satova. Impulsni izlazi i sporedni mehanizmi mogu biti minutni ili sekundni.

Svi modeli osim najosnovnijeg EMC2013D su opremljeni sa Ethernet sučeljem za spajanje u računalnu mrežu (LAN) i omogućuju pristup web sučelju matičnog sata za podešavanje i programiranje.

Modeli s programatorom imaju 4 relejna izlaza (230 V, 16 A) za koje je moguće izraditi individualni vremenski program upravljanja putem web sučelja sata.

Model za javni sat se nadograđuje Wi-Fi sučeljem i na taj način omogučuje bežični pristup web sučelju matičnog sata.

Svi modeli su predviđeni za opcionalno spajanje na baterijsko napajanje 24 V te imaju integrirani punjač.

View as Grid List
Sortiraj po

Matični sat za jednu satnu grupu ELAK EMC2013D

Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Jedna satna grupa do 40 sporednih satnih mehanizama. Odabir postavki za minutne ili sekundne satne mehanizme ±24V impuls za sporedne satove. Integrirani automatski punjač akumulatora. Spajanje pomoćnog akumulatora za neprekidni rad sporednih satova. Napajanje 230 V; 50 Hz.

Matični sat za dvije satne grupe, sekundni izlaz za jednu grupu, 19" ELAK EMC2013RD

Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Web sučelje za pregled postavki. Dvije odvojene satne grupe, svaka do 100 sporednih satnih mehanizama. ±24V impuls za sporedne satove. Integrirani punjač akumulatora. Spajanje akumulatora za neprekidni rad sporednih satova, u slučaj nestanka glavnog napajanja. Napajanje 230 V; 50 Hz.

Matični sat za dvije satne grupe sa programatorom ELAK EMC2013S

EMC2013S ima integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Integrirano internetsko sučelje za pregled postavki. Mogućnost spajanja do 4 zone. Dvije odvojene satne grupe, svaka do 40 sporednih satnih mehanizama. ±24V impuls za sporedne satove. Integrirani automatski punjač akumulatora Spajanje pomoćnog akumulatora za neprekidni rad sporednih satova. Napajanje 230 V; 50 Hz.

Matični sat za dvije satne grupe, sa programatorom, 19" ELAK EMC2013RS

EMC2013RS ima integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja. Integrirano internetsko sučelje za pregled postavki. Mogućnost spajanja do 4 zone. Dvije odvojene satne grupe, svaka do 60 sporednih satnih mehanizama. ±24V impuls za sporedne satove. Integrirani automatski punjač akumulatora Spajanje pomoćnog akumulatora za neprekidni rad sporednih satova. Napajanje 230 V; 50 Hz.

Matični sat za javne satove do 4 mehanizma ELAK EMC2016PC

EMC2016PC je izvedba matičnog sata namjenjena za javne satove - ima 4 impulsna izlaza za mehanizme putem kojih je jednostavno individualno podešavanje pojedinog mehanizma.